İbranice

Disa hate berf û baran
Dîsa hate ba û tofan

Dinya dibe mij û dûman
Sare sare Kelaşîn herdem sare...

Sare sare Kelaşîn herdem sare...
Ber bizina dora gonî

Hemdêz dike şev û rojê
Navê wî bûye eşqa dila

Türkçe

Disa hate
berf û baran Dîsa hate ba û tofan

Dinya dibe mij û dûman
Sare sare Kelaşîn herdem sare ...

Sare sare Kelaşîn herdem sare ...
Ber bizina dora gonî

Hemdêz dike şev û rojê
Navê wî buye eşqa dila

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İbranice
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle